R&D କ୍ଷମତା |

ଆମେ ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବିକାଶ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଆଶା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଶା କରୁ, ଯାହା ଦ୍ we ାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାରକୁ ଉନ୍ନତ ସେବା କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ବ enhance ାଇବୁ।ବ techn ଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ନିଜର ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ବଜାର ପ୍ରବେଶକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁ |ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମର ବିକାଶ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କରିବ |

ଏହି ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର R & D ବିଭାଗ, ଅତି ଅଭିଜ୍ chief ମୁଖ୍ୟ ଇ engineer ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ହୋନସେନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଭିଜ୍ and ତା ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ ଜ୍ skills ାନକ resources ଶଳର ଉତ୍ସକୁ ଶୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି | ବ techn ଷୟିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ବଜାରକୁ ଆଶା କରିବା |ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ global ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ independent ାଧୀନ R&D ଦଳ ଅଛି |

୧
୨
5
6
3
7
8

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ମାତା |