R&D କ୍ଷମତା |

ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସକରାତ୍ମକ ଏବଂ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବିକାଶ ଏବଂ ନବସୃଜନ ଆଶା ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ, ଯାହା ଦ୍ we ାରା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବଜାରକୁ ଉନ୍ନତ ସେବା କରିବୁ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସୁବିଧା ବ enhance ାଇବୁ।ବ techn ଷୟିକ ଉଦ୍ଭାବନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ନିଜର ବିକାଶ ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ବଜାର ପ୍ରବେଶକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁ |ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗରେ ଆମର ବିକାଶ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ରଣନୀତି ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆହ୍ needs ାନମୂଳକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନନ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକାଶ କରିବ |

ଏହି ଦାବିଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହୋନ୍ସେନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବ technical ଷୟିକ କ skills ଶଳର ଉତ୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଆମର ଅଭିଜ୍ଞ ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମର ଆର-ଡି ବିଭାଗ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ | ବ techn ଷୟିକ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଉଦୀୟମାନ ବଜାରକୁ ଆଶା କରିବା |ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ସ୍ଥାନୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ global ସ୍ତରରେ ଚାଲିଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ independent ାଧୀନ ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି ଦଳ ଅଛି।

୧
୨
5
6
3
7
8

ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ |

ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଆସେମ୍ବଲି ନିର୍ମାତା |